Ourense Film Commission

Ourense Film Commission

Persona/s de contacto: Marcos Vázquez Guzmán

Rúa do Progreso, 30
32003. Ourense , Galicia

T. (+34) 988317895

filmcommissionourense@depourense.es
mvguzman@depourense.es
filmcommissionourense.depourense.es